Tag Archives: ตัดนม

ตัดนม เป็นการเพิ่มความมั่นในให้กับผู้ที่ต้องการที่จะเป็นทอม

ศัลยกรรมตัดนม ที่ http://www.bcsclinic.com เป็นการผ่าตัดเพื่อเอาเนื้อเต้านมออกเพื่อให้เต้านมมีลักษณะใกล้เคียงกับเต้านมของเพศ ชายมาก ขึ้น โดยการผ่าตัดจะทำโดยการลงมีดที่บริเวณปากนมครึ่งล่าง(areolar) แผลผ่าตัดดังกล่าวเมื่อหายแล้วจะซ่อนได้ดีกว่าอื่น ๆ เนื่องจากสีจะกลืนไปกับสีของปานนมได้ดี การผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หลังการผ่าตัดแล้วแพทย์จะวางท่อระบายเลือดไว้ประมาณ 2 วัน เมื่อไม่มีเลือดหรือน้ำเหลืองออกมาแล้วก็จะเอาท่อระบายเลือดออก แผลผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ก็จะตัดไหมออกได้ ผู้ป่วยที่มีเต้านมค่อนข้างใหญ่หลังผ่าตัดอาจจะมีผิวหนังส่วนเกินบ้างในระยะแรก แต่จะค่อยยุบตัวลงจนแนบกับหน้าอกได้ในเวลาประมาณ 1 – 2 เดือน

ตัดนม

 

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีเต้านมขนาดโตมาก ๆ จริง ๆ จึงจะใช้วิธีการผ่าตัดนมที่มีแผลเป็นเป็นรูปสมอเรือ จะต้องย้ายหัวนมขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งมาตรฐาน ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องยอมรับสภาพการมีแผลเป็นที่เห็นชัดได้ในบางรายไปตลอดชีวิต

ส่วนของหัวนมในบางราย อาจจะต้องการปรับแต่งให้ดูเล็กลง ซึ่งกรณีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีหน้าอกขนาดใหญ่ การผ่าตัดนมออกนั้นเป็นไปได้ยากที่แพทย์จะเก็บเส้นประสาทที่เลี้ยงหัวนมและปานนมไว้ได้ทั้งนี้เพราะเส้นประสาทจะวิ่งผ่านตัวเต้านมเข้ามาจากทางด้านข้าง เมื่อตัดนมออกไปแล้วเส้นประสาทย่อมจะต้องถูกตัดออกไปด้วย ดังนั้นหัวนมจะมีความรู้สึกน้อยลงอย่างชัดเจนและเป็นเช่นนั้นไปตลอด แต่บางรายอาจจะรู้สึกขึ้นได้บ้างโดยเฉพาะรายที่ผ่าตัดทางปานนมก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับหนังที่หน้าอก แต่มีความรู้สึกต่อการกระตุ้นทางเพศจะลดลงชัดเจน

แต่ในลักษณะภายนอก เมื่อผู้ป่วยได้ทำการตัดนมออกไปแล้ว ผู้ป่วยก็จะมีหน้าอกเหมือนของผู้ชาย 100% ในกรณีที่เนื้อตรงหน้าอกจะมีการขยายขึ้นได้นั่น คุณหมอได้อธิบายว่า ถ้ามีการตัดหน้าออกไปแล้ว โอกาสที่เนื้อตรงหน้าอกจะขยายออกในอนาคตนั้นเป็น 0% เพราะการผ่าตัดของคุณหมอจะเป็นการเอาเนื้อในหน้าอกออกมาจนหมด ซึ่งจะไม่มีการขยายได้เองแน่นอน อีกทั้งผู้ป่วยจะต้องกินฮอร์โมนเพศชายควบคุมมาก่อนแล้ว

ผลข้างเคียงหลังจากการผ่าตัดนม จะมีในช่วงระยะแรกหลังจากการผ่าตัด ส่วนใหญ่ที่พบในผู้ป่วยจะไม่รุนแรงมาก ก็จะเป็นเกี่ยวกับแผลเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องมีอยู่แล้ว ในบางรายก็อาจจะมีเลือดคลั่งบ้าง แต่ว่าไม่มีอันตรายอะไรมาก สามารถหายได้เอง หรือว่ามาให้คุณหมอเจาะให้เลือดออกมา ก็สามารถแก้ปัญหาได้ นอกจากนั้นไม่มีผลข้างเคียงอะไรร้ายแรง

ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการผ่าตัดนมอย่างเดียว จะต้องมีการคุยกับจิตแพทย์ประมาณอย่างน้อย 1 ปี หรือในบางรายก็อาจจะต้อง 2 ปี