Tag Archives: แฟรนไชส์คณิตศาสตร์

แนวโน้มการทำธุรกิจแฟรนไชส์คณิตศาสตร์

7-1

ปัจจุบันถือได้ว่า ธุรกิจแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ ยังมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งไทยต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งเกรงว่าเมื่อเปิดตลาดแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว จะมีแรงงานจากอาเซียนมากมายเข้ามาแย่งงานแรงงานไทย ทำให้งานหายากขึ้น ดังนั้นการศึกษาไทยจะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ความต้องการด้านศึกษาก็จะมากขึ้นตามมาด้วย จึงทำให้ธุรกิจการศึกษานั้นเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ ทั้งนี้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจที่จะลงทุนควรที่จะศึกษาถึงความต้องการ และความเป็นไปได้ในอนาคต ว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร

แฟรนไชส์คณิตศาสตร์ที่นำเรานำมาแนะนำกันวันนี้คือ “แฟรนไชส์คณิตศาสตร์ จาก smart-kids.net ” ซึ่งเป็นสถาบันกวดวิชาที่เน้นสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถ หรือที่เรียกง่ายๆก็คือการเพิ่มเกรดนั่นเอง

เพราะวิชาคณิตศาสตร์คือรายวิชาที่มีความสำคัญอย่างมากในประเทศของเรา เรียกได้ว่าเป็นวิชาหลักอีกหนึ่งวิชาที่จะใช้การเข้าเรียน สมัครงาน หรืออื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่าการเปิดสถาบันกวดวิชา ที่เน้นแต่เรื่องของคณิตศาสตร์ทำให้หลายคนที่มีเป้าหมายจะสอบเข้าทำงานบัญชี หรือสอบเข้าคณะบัญชี เพื่อศึกษาต่อมีความสนใจและต้องการเข้าร่วมมากยิ่งขึ้น

ทางด้านของการศึกษานั้นจะเน้นแต่วิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียว จึงทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประโยชน์อย่างเต็มที่ที่สุด