Daily Archives: 12/27/2016

ประโยชน์ของการเรียนภาษาเยอรมัน

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7_top-a_tutor1

  1. สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อธุรกิจ เชื่อว่าปัจจุบันคงเป็นที่ทราบกันดีว่า แม้จะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจในยุโรป แต่ประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่มีสภาพทางเศรษฐกิจแข็งแรงที่สุด สามารถดูแลช่วยเหลือกลุ่มประเทศในยุโรปได้มากที่สุดด้วย ดังนั้นหากต้องการทำธุรกิจประเทศเยอรมันจึงมีความน่าสนใจ และทำให้มั่นใจได้ในเรื่องความมั่นคงในการลงทุนทำธุรกิจ
  2. สามารถศึกษาหาความรู้จากข้อมูลที่เป็นภาษาเยอรมัน เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่มีการศึกษาเทคโนโลยีระดับสูงมากมายหลายแขนงและเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่ามีความก้าวหน้า การที่เราได้ เรียนภาษาเยอรมัน ทำให้เราสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ทำให้เราเข้าใจได้อย่างถ่องแท้จากผู้เป็นต้นกำเนิดแนวคิดได้อย่างชัดเจน
  3. เป็นภาษาที่มีโอกาสสูงในประเทศไทย เนื่องจากเป็นภาษาที่ยังไม่มีผู้เรียนแพร่หลายมากนัก หากว่าเรามีทักษะในภาษาเยอรมัน จะทำให้เป็นที่ต้องการตัวสูง (เรียกว่ามีคู่แข่งน้อยก็ได้ !) และสามารถก้าวหน้าในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่าย
  4. ทำให้เราได้เปิดโลกทัศน์ เมื่อใช้ภาษาเยอรมันสื่อสารกับผู้ที่ใช้ภาษานี้ เราจะได้มุมมองใหม่ๆ เพิ่มเติม จากการสื่อสารแลกเปลี่ยน ทั้งการสนทนาหรือส่งข้อความติดต่อหากัน เป็นช่องทางที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง
  5. ทำให้เราสามารถเดินทางไปศึกษาต่อในประเทศเยอรมัน ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงหลากหลายแขนงเอาไว้ โดยเฉพาะในเชิงเทคนิคหรือวิศวกรรม ที่สถาบันการศึกษาในประเทศเยอรมันถือว่ามีมาตรฐานสูง

นี่เป็นประโยชน์ที่ทำให้การ เรียนภาษาเยอรมัน เป็นอีกภาษาที่มีความน่าสนใจ แต่เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นการสร้างโอกาสในการเปิดตัวเองต่อผู้คนที่ใช้ภาษาอื่น ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น สื่อสารกันได้ดีขึ้น ซึ่งนี่เป็นจุดประสงค์หลักในการเรียนภาษาของคนเรา